Contact Us

Akhil Rayatsevak Krantikari Sangh

Pune Office

  Shree Venkateshpuram,502,D-Wing,5th Floor,Phale Nagar

Behind Reliance Fresh, Ambegaon ,Pune – 411046

Phone No:8446763999,

Nagpur Office

10,Ground Floor,Diwan Plaza,

Lokmat Sqr,Ramdaspeth,

Nagpur 440012

AKOLA OFFICE

C/0 S.R. Khande, Vitthal Nagar, Mothi Umari,

Akola-444005

 Email:- rayatsevak@gmail.com

Web : www.rayatsevak.org